O firmie

Volumatic to wiodący, brytyjski producent sprzętu do inteligentnej obsługi gotówki. Nasi klienci z branży handlu, bankowości
i rozrywki stosują produkty Volumatic w celu zwiększenia bezpieczeństwa, ograniczenia strat i zapewnienia skuteczności procesów. Nasze produkty są stosowane globalnie do liczenia i zabezpieczenia ponad 4 mld dolarów dziennie.

NASZA WIZJA

Dążymy do stania się najczęściej wybieranym dostawcą przez firmy, których celem jest inteligentna obsługa gotówki
w punkcie handlowym lub przy biurku.

NASZA MISJA

Volumatic będzie dostarczać produkty do inteligentnej obsługi gotówki, które zwiększą zyski klienta poprzez poprawę skuteczności procesów, zwiększone bezpieczeństwo i mniejszą liczbę kradzieży.

NASZE WARTOŚCI

Klienci

Jesteśmy świadomi, że nasza firma zawsze będzie zależeć od naszych klientów. Będziemy dążyć do poznania potrzeb naszych klientów oraz przekroczenia ich oczekiwań poprzez wydajność naszych produktów i jakość oferowanych usług.

Ludzie

Pracownicy to nasz najcenniejszy zasób. Jesteśmy zaangażowani na rzecz zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy oraz stworzenia możliwości osobistego i zawodowego rozwoju. Cenimy różnorodność i odrzucamy wszelkie formy dyskryminacji. Wierzymy w uczciwość, zaufanie i szacunek w ramach wszystkich naszych relacji.

Innowacyjność

Innowacyjne produkty, pracownicy i procesy są czynnikiem napędzającym naszą firmę i zapewniającym przewagę konkurencyjną. Będziemy zachęcać i nagradzać „dociekliwe umysły” oraz osoby ze zmysłem kreatywności.

DZIEDZICTWO

Od ponad 40 lat Volumatic jest pionierem z zakresu produktów zabezpieczających w branży handlowej. Od tego czasu firma ta opracowała wiele wiodących w branży produktów i jest uznawana za globalnego lidera projektowania, produkcji i wdrażania rozwiązań do inteligentnej obsługi gotówki.

HISTORIA

1972

Powstanie Volumatic Ltd jako pioniera z zakresu produktów zapewniających bezpieczeństwo w branży handlowej

1982

Zakup Volumatic przez Halma plc

2004

Wprowadzenie CountEasy

2007

Ponad 500 000 sprzedanych jednostek CounterCache

2008

Wprowadzenie CCi

2009

Ponad 25 000 sprzedanych jednostek CountEasy

2010

Ponad 750 000 sprzedanych jednostek CounterCache

2011

Volumatic otrzymuje nagrodę za innowacyjność Queen Award for Innovation

Wilkinsons staje się pierwszym głównym detalistą instalującym CCi we wszystkich oddziałach

2012

Odkupienie udziałów w zarządzenie od Halma, wspierane przez NVM Private Equity

2013

Morrisons przeprowadza instalację 11 500 jednostek CCi we wszystkich oddziałach

ZINTEGROWANA POLITYKA DOTYCZĄCA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Polityką tej firmy jest osiągnięcie stałej poprawy we wszystkich działaniach zapewniających korzyść dla naszych udziałowców. Obejmuje to zapobieganie zanieczyszczeniom, obrażeniom i chorobom i będzie dodatkowo wspierane przez regularne ustalanie i przeglądanie celów oraz programów zarządzania.

Jesteśmy zaangażowani na rzecz zapewnienia zgodności z wszystkimi przepisami prawnymi oraz innymi wymaganiami,
pod którymi się podpisujemy. W szczególności będziemy spełniać wymagania dotyczące standardów systemu zarządzania.

Niniejsza polityka będzie regularnie przeglądana i przekazywana wszystkim pracownikom oraz zainteresowanym stronom.

NASZE KIEROWNICTWO

Nazwisko: Colin Amos

Stanowisko: Dyrektor zarządzający

Nominacja: Październik 2006

Umiejętności i doświadczenie: Colin pracuje w Volumatic od 2006 roku i kieruje pomyślnie MBO od marca 2012 roku.  Posiada kwalifikacje biegłego księgowego uzyskane w KPMG oraz wykształcenie finansowe na Uniwersytecie Cardiff. 
Przed dołączeniem do Volumatic Colin zajmował liczne stanowiska w dziale finansowym w firmie Halma plc, będącej poprzednim właścicielem Volumatic.

Nazwisko: James Harris

Stanowisko: Dyrektor ds. handlowych

Nominacja: Kwiecień 2007

James ukończył studia na wydziale prawa na Uniwersytecie Newcastle i obecnie kończy studia MBA w szkole biznesu Warwick Business School. Dołączył do firmy na początku 2007 roku, zajmując wcześniej liczne stanowiska handlowe
w Pepsico, Cable & Wireless, Express Engineering oraz Halma plc.

Nazwisko: Duncan Johnson

Stanowisko: Dyrektor ds. technicznych

Nominacja: Maj 1997

Duncan jest biegłym księgowym i posiada dyplom z elektryki i inżynierii elektronicznej koledżu Kings College w Londynie. Przed dołączeniem do Volumatic pracował w firmach Marconi Research Laboratories, Gent Fire Alarms oraz Modern Alarms na różnych stanowiskach kierowniczych ds. projektowania i inżynierii.

Nazwisko: Juliette Summerfield

Stanowisko: Dyrektor ds. finansowych i działalności operacyjnej

Nominacja: Maj 1997

Juliette posiada kwalifikacje biegłego księgowego po ukończeniu wydziału języków współczesnych i lingwistyki (j. francuski
i hiszpański) na Uniwersytecie Essex. Przed dołączeniem do Volumatic zajmowała kierownicze stanowisko w firmie
David S Smith Packaging.

BSI ACCREDITATION

Volumatic holds the following accreditations under the scope of the design, assembly, sales and repair of cash handling equipment:

Certificate No:  FM 80583 and operates a Quality Management System that complies with the requirements of ISO 9001:2008.

Certificate No:  EMS 540381 and operates an Environmental Management System that complies with the requirements of ISO 14001:2004.

Certificate No:  OHS 540382 and operates an Occupational Health and Safety Management System that complies with the requirements of BS OHSAS 18001:2007.