Nasza wizja, misja i wartości

Nasza wizja

Dążymy do stania się najczęściej wybieranym dostawcą przez firmy, których celem jest inteligentna obsługa gotówki w punkcie handlowym lub przy biurku.

Nasza misja

Volumatic będzie dostarczać produkty do inteligentnej obsługi gotówki, które zwiększą zyski klienta poprzez poprawę skuteczności procesów, zwiększone bezpieczeństwo i mniejszą liczbę kradzieży.

Nasze wartości

Klienci

Jesteśmy świadomi, że nasza firma zawsze będzie zależeć od naszych klientów. Będziemy dążyć do poznania potrzeb naszych klientów oraz przekroczenia ich oczekiwań poprzez wydajność naszych produktów i jakość oferowanych usług.

Ludzie

Pracownicy to nasz najcenniejszy zasób. Jesteśmy zaangażowani na rzecz zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy oraz stworzenia możliwości osobistego i zawodowego rozwoju. Cenimy różnorodność i odrzucamy wszelkie formy dyskryminacji. Wierzymy w uczciwość, zaufanie i szacunek w ramach wszystkich naszych relacji.

Innowacyjność

Innowacyjne produkty, pracownicy i procesy są czynnikiem napędzającym naszą firmę i zapewniającym przewagę konkurencyjną. Będziemy zachęcać i nagradzać „dociekliwe umysły” oraz osoby ze zmysłem kreatywności.