Volumatic Ogłasza przejście na ISO9001:2015 oraz Akredytację ISO14001:2015

17 maja 2018

Z dumą ogłaszamy, że z sukcesem zakończyliśmy proces przejścia z istniejącej normy ISO 9001: 2008 do nowego standardu certyfikacji ISO 9001: 2015 - uznanego na całym świecie standardu, który zapewnia usługi spełniające potrzeby klientów poprzez efektywny system zarządzania jakością. Aby uzyskać akredytację i uzyskać zgodność z normą ISO 9001: 2015, Volumatic przeszedł proces oceny, który obejmował opracowanie systemu zarządzania jakością, przegląd dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania, wstępny audyt, wstępną ocenę i usuwanie niezgodności, celem identyfikacji działań naprawczych eliminujących niezgodność ze standardem zarządzania jakością.

Wraz z akredytacją ISO 9001: 2015 otrzymaliśmy również nową normę ISO 14001: 2015 zastępującą istniejącą normę ISO 14001: 2004, będącą międzynarodową normą określającą wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, który wspiera organizacje w zmniejszaniu ich wpływu na środowisko. Zapewnia ramy dla opracowania systemu zarządzania środowiskowego, zapewniającego zgodność z odpowiednimi przepisami i zapewniającego systematyczne podejście do ciągłej poprawy efektywności środowiskowej.

Nasza decyzja o przejściu na akredytacje ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015 pokazuje naszym klientom, że jesteśmy w pełni zgodni, działamy odpowiedzialnie i że jakość naszych usług stale się poprawia.

Omów z nami swoje wymagania już dzisiaj