Od kwietnia tego roku wszystkie firmy w Wielkiej Brytanii muszą zapewnić zgodność ze wzrostem krajowego minimum socjalnego. Wszystkie firmy nieprzestrzegające nowych przepisów dotyczących krajowego minimum socjalnego mogą otrzymać karę w wysokości do 20 000 £ za nienależycie opłacanego pracownika.

W kwietniu 2016 roku rząd zastąpił wynagrodzenie minimalne nowymi przepisami o nazwie krajowego minimum socjalnego. Ma ono zastosowanie wobec wszystkich pracowników powyżej 25 roku życia pracujących w Wielkiej Brytanii. Minimalne wynagrodzenie nadal obowiązuje dla osób poniżej 25 roku życia. Jest to ustawa rządowa, która ma na celu sprostanie wyzwaniom ekonomicznym związanym z niskimi wynagrodzeniami dla pracowników w Wielkiej Brytanii i zachęca do uzyskania wyższego dochodu dla osób, które chcą pracować, zwiększając jednocześnie produktywność dla pracodawcy.
Od kwietnia 2016 roku stawka wstępna, którą należy zapłacić pracownikom została ustawiona na wysokość 7,20 £ za godzinę, a pierwsza planowana podwyżka będzie miała miejsce w kwietniu. Pracodawcy zgodnie z prawem muszą podnieść stawkę godzinową dla pracowników do 7,50 £ za godzinę, co stanowi podwyżkę o niemal 5%. Dodatkowo ma to na celu wprowadzenie dalszych podwyżek w ciągu kolejnych trzech lat; ogólny cel rządowy dotyczący krajowego minimum socjalnego dla 25-latków zakłada osiągnięcie 9,00 £ za godzinę do 2020 roku. Zakłada się, że ponad 4,5 mln pracowników skorzysta z obowiązkowej podwyżki krajowego minimum socjalnego.

Być może słyszeli Państwo o zalecanym minimum socjalnym, proponowanym przez Fundację ds. minimum socjalnego (Living Wage Foundation). Fundacja została założona w 2001 roku, a jej celem było promowanie minimum socjalnego opartego na faktycznych kosztach życia. Kluczowe koszty życia, takie jak zakwaterowanie, żywność, odzież, leczenie medyczne, a nawet koszt zakupu prezentów są brane pod uwagę w odniesieniu do tych obliczeń. Sugeruje się, że zalecane minimum socjalne, które pracodawcy płacą personelowi powyżej 18 roku życia powinno wynosić co najmniej 8,25 £ za godzinę, przy wzroście do 9,75 £ w przypadku pracowników mieszkających w okolicach Londynu. Wiele firm w Wielkiej Brytanii dobrowolnie zdecydowało się na zapewnianie zalecanego minimum socjalnego i podnosi stawkę godziną do co najmniej 8,25 £ dla wszystkich pracowników. Jest to istotna różnica w porównaniu z krajowym minimum socjalnym, które ma zastosowanie wyłącznie do pracowników powyżej 25 roku życia. Należy pamiętać, że Fundacja ds. minimum socjalnego wspiera i zaleca wyłącznie wyższe stawki minimum socjalnego, które zależą wyłącznie od pracodawcy, oraz że nie ma żadnych wymagań prawnych, aby przestrzegać jej zaleceń.

Krajowe minimum socjalne wpłynie na firmy na wiele sposobów, przy czym głównym wpływem jest znaczny wzrost kosztów wynagrodzeń. Koszt wdrożenia zaleceń będzie oznaczał, że wiele firm musi pokryć ‘koszty uboczne’ w celu utrzymania różnicy między dochodem pracownika na początku zatrudnienia oraz dochodami pracowników na wyższym poziomie, takich jak kierownicy. Mówiąc inaczej, egzekucja tego przepisu spowoduje wyższe koszty niż w przypadku zwykłego podniesienia stawki godzinowej do 7,50 £ za godzinę. Wiele firm już teraz doganiania wymagania w odniesieniu do kwot, które płacą pracownikom, bez względu na to, czy są to pracownicy zatrudnieni na pełen, niepełen wymiar, personel otrzymujący pensję, czy tymczasowy i w związku z tym firmy te muszą odpowiednio dostosować swoje struktury wynagrodzeń.

W przypadku znacznego braku zgodności, firma może narazić się na postępowanie karne, a osoby uznane za winne mogą zostać ukarane wykluczeniem z możliwości pełnienia stanowiska dyrektora firmy. Dozwolone będzie również wymienienie przez dyrektorów ds. zgodności z przepisami najbardziej wyzyskujących firm w Wielkiej Brytanii, co jeszcze bardziej zniszczy reputację firmy. Z tego względu, w interesie wszystkich pracodawców jest podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że przestrzegają oni nowych przepisów oraz planują wszelkie przyszłe podwyżki krajowego minimum socjalnego.

W ujęciu ogólnym, firmy będą miały mniejszą kontrolę nad wysokością wynagrodzeń dla swoich pracowników. Uznaje się, że pracodawcy płacący zazwyczaj niższe wynagrodzenia najbardziej odczują te zmiany, głównie w sektorze hotelarskim, handlu i opieki społecznej. Najwyższy koszt poniosą niewielkie firmy ze względnie niewykwalifikowaną siłą roboczą, ponieważ będą one musiały sprostać największej ogólnej podwyżce kosztów wynagrodzeń, co bez wątpienia już odczuły, gdy zmiana została wprowadzona po raz pierwszy w 2016 roku. Również wszelkie firmy w sektorze usługowym, które są związane umowami długoterminowymi również odczują olbrzymi wpływ w przypadku kolejnych podwyżek krajowego minimum socjalnego w 2017 roku.

Firmy będą musiały w szczególności szukać innych sposobów, aby odzyskać nakłady spowodowane ustawą o podwyżce wynagrodzeń, co wynika bezpośrednio z wyników oraz potencjalnie przekłada się na rekrutację i dążenie do bardziej oszczędnych sposobów zapewnienia produktywności i wydajności. Przy jednoczesnym zachowaniu rentowności firmy. Zmusi niektóre firmy do rozważenia rozwiązań, takich jak ograniczenie lub wstrzymanie premii, podniesienie cen towarów, wstrzymania rekrutacji, zmniejszenia liczby godzin, zatrudniania pracowników w wieku poniżej progu ustalonego dla krajowego minimum socjalnego, akceptacji niższych zysków, przemyślenia planów inwestowania lub zmniejszenia liczby personelu w ramach organizacji.

To nieuchronne, wszystkie te zmiany będą miały negatywny wpływ na każdą firmę. Nie tylko paraliżujący wpływ finansowy. Siła robocza również odczuje zmiany, ma to bowiem wpływ na sposób, w jaki siła robocza firm zareaguje na określone zmiany. Może spowodować spadek motywacji członków personelu oraz wzbudzić niezadowolenie zależące od rodzaju wprowadzanych zmian. Istnieje wiele czynników, które firmy muszą rozważyć przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, które będą miały ogromne skutki.

Wraz z corocznym wzrostem krajowego minimum socjalnego. W nadchodzących miesiącach pracodawcy będą odczuwać zmożone poczucie presji. Należy podjąć trudne decyzje dotyczące kierunku, w którym należy postępować. Impulsywny odruch będzie zmuszał do poszukiwania sposobów na cięcie kosztów zatrudnienia oraz szukania innych inicjatyw w celu zapewnienia utrzymania rentowności w ramach firmy. Firmy mogą zwrócić się ku alternatywnym metodom w ramach najnowszych technologii na rynku oraz innych procesów zmniejszającym koszty pracy bez wpływu na produktywność. Jedna kwestia jest pewna. Kolejne lata będą stanowić niepokojący okres dla każdej firmy. Bez względu na to, czy prowadzą Państwo niewielką firmę, czy dużą korporację, krajowe minimum socjalne będzie w jakiś sposób wpływać na firmę.