Studium przypadku:
Kay Group

Podsumowanie

Obsługując 15 stacji i stale się rozwijając, Kay Group (UK) Ltd zdobyła wiele nagród za design, innowacyjność i obsługę klienta dzięki podjazdom z wszechstronną i wygodną ofertą paliw. Etos Kay Group zawsze zakładał wysokie standardy oraz koncentrację na obsłudze klienta wraz z jakością stacji.  Zwrócenie się do Volumatic o rozwiązanie problemów z obsługą gotówki wydawało się naturalnym posunięciem.

Wyzwanie

Zgodnie z tradycją, istniejące procedury zakładały pobieranie gotówki z kas przez personel kilka razy dziennie, co powodowało przestoje.  Prowadziło to do marnowania cennego czasu i uniemożliwiało personelowi skupienie pełnej uwagi na kliencie.  Innymi problemami była możliwość błędów ludzkich oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa powiązane z nadmiarem gotówki pozostawianej w kasach.

Rozwiązanie

Po ustaleniu, że Volumatic może zaoferować rozwiązanie usprawniające obecne procesy związane z obsługą gotówki, ustalono dwa miesięczne okresy próbne i przeprowadzono pierwszy montaż CCi firmy Volumatic w jednej z głównych placówek.  Podczas wdrożenia CCi współpracowały kluczowe zespoły z obydwu firm.

Rezultat

Rentowność inwestycji zaowocowała dodatkowym czasem, pozwalając kierownictwu na poświęcenie zaoszczędzonego czasu innym obszarom działalności.  W szczególności obsłudze klienta.  Korzyści były wyraźne.  Wraz z rozwojem i umocnieniem Kay Group, rozwiązanie CCI stało się obecnie integralną częścią każdej nowej stacji.

„CCi umożliwia zaoszczędzenie do 2 godzin dziennie na zarządzanie stacją, a czas ten można poświęcić innym obszarom działalności.  Dostrzegamy wyraźne korzyści w postaci oszczędności czasu”

Oświadczenie Richarda Coxa, dyrektora zarządzającego

Kluczowym produktem w tym studium przypadku był CounterCache intelligent

W niektórych przypadkach gotówka przechodzi przez ręce detalistów aż 14 razy w ciągu całego procesu związanego z jej obsługą. Dzięki CCi dotykasz jej tylko raz. Gotówka...

Nasza ceniona obsługa klienta jest filarem naszych światowej klasy rozwiązań

Firma Volumatic jest dumna z doskonałej historii swoich produktów, świadczenia długoletnich i cenionych usług w nawet najbardziej wymagających środowiskach obsługi gotówki

Omów z nami swoje wymagania już dzisiaj